Natuurcamping De Roos ligt in het Overijssels Vechtdal, een van Nederlands mooiste landstreken die bovendien nog niet door massatoerisme is aangetast

De 'rode draad' in het gebied is de rivier de Vecht, met zijn vele zijarmen een bijzondere, natuurlijke attractie.

Verder zijn er vele gevarieerde natuurgebieden zoals het oude kampenlandschap van de Eerder Achterbroek en de stuwwallandschappen van de Lemeler- en Archemerberg.
Topstukken in de collectie van het Overijssels Vechtdal zijn de unieke esdorpen Beerze en Rheeze en de prachtige kastelen
en havezaten, zoals Eerde, Rechteren en Den Berg.

Kortom: een ideaal fiets- en wandelgebied!

 
Beerze is mogelijk afgeleid van het Keltische woord `bar`dat dam betekent. Deze dam, die gebruikt werd voor de visvangst, lag ooit in de Vecht ter hoogte van boerderij de Höfte, aan de Marsdijk. Vroeger (rond 1100 tot 1850) stond hier de havezate Beerze. De eikenlaan daar - aan het begin van de Marsdijk - is nog een overblijfsel uit die tijd. In de 20ste eeuw kwam er een nieuw landhuis op een andere plek, aan de Beerzerpoort. Baron Bentinck tot Buckhorst liet het bouwen. Nu is het huis in particuliere handen en het landgoed in bezit van Landschap Overijssel.

U komt bij het landhuis door in het bos tegenover de camping de laan met Amerikaanse eiken te volgen.

De cultuurhistorische waarde van het dorp Beerze met zijn oude Saksische boerderijen is zo groot, dat het als beschermd dorpsgezicht is aangewezen. Dit geldt voor de ligging en bouwstijl van de boerderijen, maar ook voor het wegennet en de structuur van het dorp.

 

Ommen lag tot aan 1900 in een uitgestrekte vrijwel onbeboste vlakte. Er waren akkers, weilanden en houtwallen, maar het grootste deel was woeste grond, onontgonnen veen, heide en stuifzanden. De grondeigenaren werden door de regering gestimuleerd bos aan te planten, omdat de stuifzanden een steeds terugkerend probleem vormden. Daardoor groeide het areaal bos. Karakteristiek voor het Vechtdal zijn de eik, sleedoorn en meidoorn en op de hoge zandgronden de jeneverbes.

 

Rond Ommen liggen kastelen en havezaten, omringd door mooie landgoederen. De bewoners daarvan waren vaak markante personages. Zij leverden een bijzondere bijdrage aan de stad en haar geschiedenis. Philip Baron van Pallandt, eigenaar van kasteel Eerde, haalde niet alleen de scouting naar Ommen door zijn vriendschap met Baden Powell, hij was ook gegrepen door de ideeën van de theosofen met als een van de leidende figuren Annie Besant. Hij stelde een gedeelte van zijn bezit ter beschikking voor de komst van Krishnamurti die gezien werd als de nieuwe wereldleraar. Van 1924 tot 1938 werden in Ommen jaarlijks, met enkele onderbrekingen, de Sterkampen georganiseerd. Het boekje 'Wandelen langs vergeten paden, Krishnamurti in Ommen', gaat over deze periode en is verkrijgbaar bij de receptie.